Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελώντας διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της νήσου. Η Μείζων Λευκωσία είναι χωρισμένη σε δήμους αλλά η Μητροπολιτική εξουσία ανήκει στο Δημαρχείο Λευκωσίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πλατείες Δήμου Λευκωσίας

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων αναφορικά με τις Πλατείες εντός των ορίων του Δήμου Λευκωσίας. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή XML και για κάθε σημείο ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται:

(α) ονομασία
(β) περιγραφή
(γ) συντεταγμένες Χ
(δ) συντεταγμένες Y

Δεδομένα και Πόροι

Field Value
Organization Δήμος Λευκωσίας
Modified
Release Date
Frequency
Ακανόνιστα
Identified
431a4ee1-d13b-45f9-af46-811c6e4e8742
Spatial
POLYGON ((33.35054397583 35.181551717774, 33.351917266846 35.191372409389, 33.357410430908 35.191933555919, 33.362216949463 35.199789200377, 33.366680145264 35.203716737722, 33.370456695557 35.208485634864, 33.373546600342 35.204838856363, 33.376293182373 35.209327175875, 33.381099700928 35.207924602678, 33.385219573975 35.210729724844, 33.394145965576 35.20539990987, 33.398265838623 35.20708304713, 33.400325775146 35.203436205639, 33.406162261963 35.203997268836, 33.407192230225 35.164994151241, 33.403415679932 35.163590812652, 33.399982452393 35.165274816053, 33.396892547607 35.161906774382, 33.394145965576 35.164994151241, 33.38659286499 35.161626097947, 33.383159637451 35.16471348546, 33.379039764404 35.161345420544, 33.375263214111 35.160222701245, 33.370800018311 35.156854450368, 33.365993499756 35.157135143268, 33.360500335693 35.156012365858, 33.353633880615 35.154608872305, 33.347454071045 35.152363232259, 33.345394134521 35.160503382522, 33.348140716553 35.16471348546, 33.343334197998 35.167800755774, 33.341274261475 35.17172983939, 33.341274261475 35.175378104175, 33.335094451904 35.177623108825, 33.344707489014 35.182112932124))
Spatial / Geographical Coverage Location
Λευκωσία
Temporal Coverage
Language
Greek
License
Contact Name
Γιάννης Χέπης
Contact email
YHepis@nicosiamunicipality.org.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

145