Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εθνικός φορέας και σύμβουλος του Κράτους για γεωλογικά θέματα, περιλαμβανομένων αυτών της σεισμικότητας, της προστασίας των ορυκτών πόρων και της αξιολόγησης των γεωκινδύνων.

Κάλυψη Δεδομένων

Τρέχουσα Σεισμική Δραστηριότητα (RSS)

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Υπηρεσία διάθεσης σεισμικών δεδομένων rss του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή XML και για κάθε σεισμικό γεγονός περιλαμβάνουν τα πιο κάτω: (α) title (β) url στο online report (περιλαμβανει χάρτη, καταγραφές σταθμών, κλπ) (γ) time (δ) position (latitude, longitude) (ε) place (στ) major place (ζ) depth (η) magnitude

Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Συνεχής
Αναγνωριστικό 8d7f0075-fa54-4bda-a078-fda1f050d42e
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.695556640625 34.299770082936, 31.695556640625 35.846204289522, 34.925537109375 35.846204289522, 34.925537109375 34.299770082936))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα English
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Συλβάνα Πηλείδου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας director@gsd.moa.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

756